Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
BOYALARIN HAZIRLANMASI

BOYALARIN ORTAM KOŞULLARINA GÖRE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

1. Depolama Koşulları

- Depolama alanlarının ortam sıcaklıkları kontrol altında tutulmalıdır.

- Ambalajlar ağzı kapalı şekilde saklanmalıdır.

- Ambalajlar direkt gün ışığı ile temas ettirilmemelidir.

- Ambara ilk giren ilk kullanılan olmalıdır.

- Kullanım ömrünü doldurmuş olan ürünler ikmalci onayı almadan kullanılmamalıdır.

 

Ambalajların Açılması ve Karışımın Hazırlanması

•                Ambalaj açıldıktan sonra boya mutlaka karıştırılmalıdır.

–      İkincil bağların kırılması

–      Homojenizasyonun gerçekleşmesi

–      Boyanın doğru seyrelmesi için gerekli ortamın hazırlanması

•       Karıştırma esnasında oluşan köpük viskozite ölçümü öncesinde giderilmelidir.

–      Süzerek

–      Bekleterek

2.       Ambalajların Açılması ve Karışımın Hazırlanması

                        İki komponentli sistemlerin hazırlanması

a.       Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

b.      İhtiyaca göre yeterli miktarda malzeme hazırlanmalıdır.

c.       Yarım ambalajlı malzeme kalmamasına dikkat edilmelidir.

d.      Orijinal ambalajı üzerinden işlem görmüş malzemenin hızlıca tüketilmesi sağlanmalıdır.

e.      Ürüne ait sertleştirici ve tinerin bir arada kullanılması sağlanmalıdır.

3.       Viskozitenin Ayarlanması

- Viskozite, akış kabı ile sıcaklık kontrollü ayarlanmalıdır.

- Viskozite ayarında ürüne ait viskozite-sıcaklık eğrisi dikkate alınmalıdır.

 
Uygulama Öncesinde Boyanın Köpük Davranışı Tekrar Kontrol Edilmelidir

•           - Boya süzülebilir.

•           - Boya bekletilebilir.

               Miox’lu, çinko yüklemeli veya metalik renkli sistemlerde fonksiyonel pigmentin süzme işlemi esnasında tutulmaması gereklidir.

Uygulama Yapılacak Yüzeyin Kontrolü

•       - Yüzey hazırlığı kontrolü (Yağ, pas, fosfat kalıntısı)

•       - Yüzey sıcaklığı kontrolü (Boya sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı arasında çok büyük fark olmamalıdır)

•        Ekipman Kontrolü

•       - Basınç ayarı

•       - Meme çapı

•       - Boya debisi ayarı

 Film Kalınlığı Kontrollü Uygulama Yapılması

•       - Viskozite kontrolü

•       - Yaş film tarağı ile yaş film kalınlığı kontrolü

•       - Kuru film kalınlığı ölçme cihazı ile kuru film kalınlığı kontrolü

 

 Fırın Kurumalı Sistemler İçin Uygulama Sonrası Gerekli Flash-Off Ortamının Yaratılması

•       - Bekleme süresi

•       - Ortam sıcaklığı

 

 Doğru Kürlendirme

•       - Fırın kurumalı sistemlerde fırın sıcaklığı ve fırınlama süresinin kontrol altında tutulması

•       - Hava kurumalı sistemlerde ise istifleme öncesi tam kuruma sağlanmalıdır

 

maviweb