Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Uygulama Esnasında

                                 Uygulama Esnasında Oluşan Kusurlar

 

                                                   1 .  Akma / Yüksek Akışkanlık

 Sarkma ve akma dik yüzeylerde yer çekimi etkisiyle oluşan ve istenmeyen görüntülere yol açan her türlü akış davranışına verilen addır.

                                                

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Film kalınlığı çok yüksek

Film kalınlığı düşürülmeli

Boya viskozitesi çok düşük

Boya viskozitesi artırılmalı

Ağır solvent miktarı çok yüksek

Ağır solvent miktarı düşürülmeli

Sarkma önleyici alan miktarı çok düşük

Sarkma önleyici ajan miktarı artırılabilirç

 

Uygulama parametreleri atomize eden boyanın tanecik boyutunu azaltacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Hava basıncı artırılabilir.
-Obje ile spray arasındaki mesafe artırılabilir.
-İki kat arasındaki flash off süresi artırılabilir.
-Boyanın debisi azaltılabilir.
-Meme çapı küçük nozul kullanılabilir.

 

                                                    2 . Portakallanma / Düşük Akışkanlık

                                                      

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Boyanacak yüzeyin gridt olması veya yüzey geriliminin çok düşük olması

Zampara veya polar olmayan solventlerde silme gibi yüzey işlemleri yapılmalıdır.

Solvent kompozisyonu çok hızlıdır.

Ağır solvent miktarı artırılabilir.

Düşük film kalınlığı

Film kalınlığı artırılmalı

Boya viskozitesi çok yüksek

Uygulama viskozitesi düşürülebilir.

 

Uygulama parametreleri atomize olan oyanın tanecik boyutunu arttıracak şekilde yapılmalıdır.
-Hava basıncı azaltılabilir.
-Obje ile spray tabancası arasındaki mesafe azaltılabilir.
-İki kat arası flash-off süresi azaltılabilir.
-Meme çapı büyük nozul kullanılabilir.
-Boyanın debisi artırılabilir.

                                                 3 . Kaynama / Pinhol / Solvent Patlaması

                                   Pinhol kürlenmiş boya filmi içerisinde küçük delikçiklerin oluşmasıdır.

                       

                                                    

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Boya film kalınlığının çok yüksek olması

Film kalınlığı düşürülmeli

Solvent kompozisyonu çok hızlı

Hat koşulları simule edilerek boyanın uygulaması yapılmalı. Ağır solvent ilavesi yapılabilir.

Spray viskozitesi çok yüksek

Viskozite düşürülmeli

Flash-off zamanı çok kısa/konveyör hızı çok fazla

Konveyör hızı düşürülmeli veya boyayı hat koşullarına uygun hale getirilmeli

Fırın set sıcaklığına çok kısa sürede ulaşıyor.

Fırının sıcaklık eğrisi çıkarılmalı. Set ediken sıcaklığa min. 8 dakikada ulaşılmalı. Gerekli ise fırının ilk kısmındaki sıcaklık azaltılmalı.

                                                           4 . Krater

Boya filminin yüzeyinde oluşan, minik bir yanardağ ağzını andıran kase biçimli küçük çöküntülere krater adı verilir.

                      

 

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Boyanın yüzeyi iyi ıslatamaması (Boyanın yüzey geriliminin çok yüksek olması)

Yüzey hafifçe zımparalanır.
Yüzey polar olmayan solventlerle temizlenir.
Silikon yağı ya da diğer yüzey aktif maddeler ilave edilerek boyanın yüzey gerilimi düşürülebilir. Vizkozite yükseltilebilir.

Boyanın yüzeyde kir ve yabancı cisimcik olması

Yüzey temizliği kontrol edilmelidir.

Boya tozu (özellikle boyanan parçalar birbirine çok yakın ise)

Parçalar arasındaki mesafe arttırılmalı 
Spray kabinindeki hava akımı arttırılmalı

Boyanın yüzey aktif malzemelerle kontamine olması

Kompresyon havasında yağ olup olmadığı kontrol edilmeli, spray kabini çevresinde yağ, silikon içeren malzemeler kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir.

                                                                     5 . Tanecik

Yaş boyadaki yabancı tanecik ile yaş boya filmindeki yabancı tanecik ayrımına dikkat edilmelidir. Yaş boyadaki yabancı tanecik ham madde veya üretim kaynaklı olabilir ve uygun filtrasyon ile giderilebilir. Kürlenmiş boya filmi içerisindeki taneciklerin kaynağını bulmak için mikroskop altında inceleme yapmak gerekir.

                                                               

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Bitmiş boyanın filtrasyonu yetersiz

Filtrelerin kalitesi, gözenek boyutu, filtrasyon basıncı ve kaçık olup olmadığı kontrol edilmeli

Boya ambalajı kirli ya da paslı

Varil bidon gibi tüm ambalaj malzemelerinin temizlik kontrolü yapılmalıdır.

Tiner kirli olabilir.

Tiner kullanmadan önce filtre edilmelidir.

-Konveyör sisteminden kaynaklanabilir.
-Saç, elbise tüyü, iplik gibi insan kaynaklı malzemeler

Yabancı taneciğin kaynağı tespit edildikten sonra gerekli önlemler alınmalıdır. (Antistatik elbise, konveyörün periyodik bakımı)

 

                                                 6 . Boya Tozu ( Over Spray )

 Spray edilen boya tozunun kurumuş ya da kurumak üzere olan boya filminin üzerinde birikerek krater, portakallanma gibi yüzey kusurlarına neden olmasıdır. Boya tozu üzerine geldiği boya filmi ile uyuşmuyorsa overspray oluşumu engellenmeli, engellenemiyor ise meydana gelen yüzey kusurunu minimize etmek için çalışılmalıdır.

                               

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Manuel uygulamada yanlış boyama sırası (Katlar arası uzun süre beklenmesi gibi)

Doğru boyanma sırası takip edilmeli (ilk olarak iç kısımların daha sonra dış kısımların boyanması gibi)

Boyanacak parçalar birbirine çok yakın

Parçalar arasındaki mesafe arttırılabilir.

Boya çok hızlı kuruyor

-Ağır solvent ilave edilebilir.
-Spray viskozitesi düşürülebilir.
-Spray kabin sıcaklığı azaltılabilir.

Spray kabinindeki hava akımı çok yavaş

Hava akımı arttırılabilir.

Atomize edilen boyanın tanecik boyutu üzerine geldiği boya filminde mekanik tahribat yapacak derecede büyük

İlk kat overspray toleransı arttırmak için daha yaş uygulanabilir.

                                                   7 . Yaş veya Kuru Spray

Yaş veya kuru spray genellikle atomize edilen boya taneciğinin büyüklüğüne bağlıdır. Yaş spray durumunda tanecik büyüktür. Yüzeye ulaştığında daha çok solvent içerir, daha iyi yayılma hatta sarkma eğilimi gösterir. Alüminyum parçacıklar hemen sabitlenmediği için metalik baz katlarda gölge eğilimi gözlenebilir. Kuru sprayde ise yukarıdaki durumun tersi söz konusudur. Baz katlarda overspray toleransı azalır ve dikenlenme gözlenebilir.

                                                 

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Yaş spray
-Atomizasyon basıncı çok düşük
-Meme çapı çok büyük
-Spray tabancası ve yüzey arasındaki mesafe çok az
-İki boya katı arasındaki flash-off zamanı çok kısa
-Boya çok fazla ağır solvent içeriyor.

Haca basıncı arttırabilir.
Küçük meme çaplı meme kullanılmalı
-Mesafe arttırılmalı
-Flash-off süresi arttırılmalı
Ağır solvent miktarı azaltılmalı

Kuru spray
Yukarıda belirtilenlerin tam tersi söz konusudur.

 

                                                    8 . Silme İzi / Telegraphing

Boya filmini silmek ya da hafifçe zımparalamak bu bölgelerde yüzey geriliminin değişmesine sebep olabilir. Üste gelen son kat kürlenme sonrasında bu silme izlerini gösterebilir. Daha çok tamir sistemlerinde gözlenir.

                                                    

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Son katın altına kalan boya filmini yeterince ıslatamaması

Altta kalan boya filminin yüzey gerilimini yüksekltmek için içerdiği silikon miktarı azaltılabilir veya son katın silikon miktarı arttırlabilir.

Altta kalan boya filminin kısmi zımpara yapılmış olması

-Spray viskozitesi arttıralabilir.
-Boyanması akışkanlığı (yayılması) azaltılarak kusurun daha az gözlenmesi sağlanabilir.

                                                       9 . Yüzme

Boya filminin yüzeyinde, gölge, leke ya da yol iz oluşumu biçimindeki renk farklılıklarına yol açan kusurdur. Yüzme, boya içindeki farklı pigmentlerin ayrışmasına veya bunların homojen olmayan dağılımlarına bağlı olarak oluşur.

                                                    

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Yüzey gerilimi farklılığı 

Yüzey akımlarını azaltmak için viskozitenin yükseltilmesi, yüzey gerilimi düşürme ajanı

Pigment topaklaşması

-Etkin karıştırma, katkı kullanımı

                                                   10 . Yüzeyi Islatamama

                                                      

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Kir veya düşük yüzey enerjili alt yüzey

Yüzey ajanı kullanımı, yüzey temizliği

                                                             11 . Kabarma (Lifting)

                                                     

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

1. Katın yetersiz kürlenmesi, 2. katta kuvvetli çözgenler kullanılması

Yalıtım katı kullanılması, 2. katın kuru uygulanması

                                               12 . Kırışma (Wrinkling)

Kuruma süresinde hacimsel daralmaya uğrayan filmin üst bölümünde bulunan ve elastikiyetini yitirmiş ince bir tabakanın, hacimsel daralmaya bağlı olarak kırışık bir görünüm alması sonucu oluşur.

                                                

Muhtemel Nedenler

Düzeltici Etkinlik

Hızlı yüzey kürlenmesi

Kalın uygulamalardan kaçınılması, derinlemesine kurumanın sağlanması
 

maviweb