Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Kuru Film Özellikleriyle İlgili Kusurlar

Kuru Film Özellikleriyle İlgili Kusurlar

KÜRLENME

 

Muhtemel Nedenler Düzeltici Etkinlik

Aşırı fırınlama; Çok sert ve kırılgan bir film oluşur, renk değişimleri olabilir, elastikiyet azalır, parlaklık düşer.

  yüksek sıcaklık, uzun fırınlama süresi ( hat duruşları )

Fırın kalibrasyonu düzenli yapılmalı, fırına standart yükleme yapılmalı
Eksik kürlendirme; yumuşak bir film oluşur, kimyasallara karşı direnç azalır. Kısa fırınlama zamanı, ısı izolasyonunun yeterli olmaması, çelik kalınlığı Fırın kalibrasyonu düzenli yapılmalı, fırına standart yükleme yapılmal

SERTLİK

 

Muhtemel Nedenler Düzeltici Etkinlik

Sertlik çok yüksek;

Aşırı fırınlama
Film kalınlığı düşük

Fırın sıcaklığı düşürülür.
Film kalınlığı arttırılır.

Sertlik çok düşük;

Düşük sıcaklıkta fırınlama

Film kalınlığı yüksek

 

Fırının sıcaklığı arttırırlır

Film kalınlığı düşürülür.

ELASTIKİYET

 

Muhtemel Nedenler Düzeltici Etkinlilk

Elastikiyet çok düşük; yüksek sertlikte ilgili bahsedilen

tüm muhtemel nedenler bu özellik için de   geçerlidir.                                                                                                            

                                                                                                 

Elastikiyet çok yüksek; çok yüksek elastikiyet yetersiz

çapraz bağlanma işareti olaiblir ( yetersiz fırınlama )

Solventlere karşı direnç kontrol edilmeli ( zayıf direnç, eksik kürlenmeyi doğrular). Fırın sıcaklığı arttırılmalıd

YAPIŞMA ZAFİYETİ

 

Muhtemel Nedenler Düzeltici Etkinlik
Aşırı kürlendirilmiş ilk kat ve eksik kürlendirilmiş müteakip kat Kürkendirilme koşullarının optimizasyonu
Kirli/yağlı substrat Solventle yağ alma işlemi yapılır.
İlk katta yüzey gerilimi düşüren ajanların fazla kullanılması Astar katın hafifçe zımparalanması yapışmayı iyileştirir.

  NEM DİRENCİ

  Boya filminin lokal olarak osmotik basınç nedeniyle yüzeyden kabarmasıdır. Sonuç bu noktalardan yapışma zafiyeti olarak izlenir. Neme karşı zafiyet blister oluşumu ile gözlenir. Bazı durumlarda renk ve parlaklık kaybı da nem zafiyeti olarak görülür.

       

 

Muhtemel Nedenler Düzeltici Etkinlik
Zayıf yapışma Yüzey temizliğinin yetersizliği, boyanın aşırı kürlendirilmesi 
Renk kaybı, parlaklık kaybı                                                     Pigment, bağlayıcı tipi ve kürlendirme biçimi kontrol edilmeli

 DIŞ DİRENÇ / YAŞLANMA

 

Muhtemel Nedenler Düzeltici Etkinlik
Reçine tipi                                                                        Reçine tipinin dış direnci kontrol edilmeli
UV absorber katkılar az veya hiç kullanılmamış        Katkı ilavesi
Dolgu veya pigment seçimi hataları                                                                             Pigment ve dolgu seçiminde dış direnci tespit edilmiş onaylı tipler seçilmeli

 

    KİMYASALLARA KARŞI DİRENÇ

    KOROZYON DAYANIMI

 

Muhtemel Nedenler Düzeltici Etkinlik
Zayıf yapışma                                                                                                                      
Yetersiz yüzey hazırlama                                                   Yağ alma, durulama, fosfatlama işlemleri kontrol edilmeli
Film kalınlığı yetersiz                                                         Film kalınlığı arttırılmalı
Test cihazının uygunsuzluğu Cihaz kalibrasyonu düzenli olarak yapılmalı
Eksik kürlendirme                                                                    Kürlendirme sıcaklığı veya süresi arttırılmalı
Test panellerinin olgunlaştırılmalarındaki yetersizlikler Fırın kurumalı sistemler için 24, hava kurumalı sistemler için 7 gün beklenir
maviweb